Cara Login VNC : Live Bookmap Pada Gajet Anda

Para pelanggan DestarGO, anda boleh mendapatkan datafeed Bookmap secara Live menggunakan platform VNC. DestarGO adalah kesinambungan daripada Destar di mana Destar berbentuk Bookmap screenshot. Untuk Windows sahaja, Andoid &iOS/macOS hampir sama